Co se ve Zpravodaji nedočtete

Dne 13. října bude v parku u gymnázia odhalen pomník napoleonskému žoldákovi generálu Boudetovi. Stále si kladu otázku proč? Jaké jsou zásluhy Boudeta, co udělal dobrého pro město? Jediné co jsem zjistil, je , že zemřel 13. září roku 1809 v městě, kdy jeho divize  okupovala město. O útrapách,které pobyt vojska přinesl  místnímu obyvatelstvu  jsou historické zápisy ve farní kronice. To jsou opravdu „zásluhy“ !!!

Boudet je ve Francii vážená a uctívaná historická osobnost, pro mne je to je okupant. Proč jsem proti umístění jeho pomníku? Zkusím na tuto otázku odpovědět. Napoleon po prohlášení císařem (sám si dal na hlavu císařskou korunu) začal podrobovat národy Evropy, chtěl ovládnout celou Evropu.

Boudet vstoupil dobrovolně do napoleonské armády, byl zřejmě schopný  a tak rychle postupoval v žebříčku hodností. Vydávat generála Boudeta za oběť války je zavádějící. Vstoupil do armády dobrovolně s ctižádostí udělat karieru, podílet se na kořisti. On velel, vydával rozkazy k útokům, při kterých nalézali smrt vojáci, skutečné oběti jeho rozkazů. On nebyl obětí, on je posílal na „poslední cestu“.

Paní Klára Čudrnáková vyhověla  přání Francouzů obnovit pomník generálovi a zašla na zasedání rady. Páni radní v čele s panem starostou ve vidině zvýšení prestiže města souhlasili. Zaslepeni si neuvědomili, že pravý opak je pravdou, že se pokořili, vzdávají úctu historickému okupantovi. Mám dvě otázky: Které město v naší republice  postavilo pomník generálovi, okupantovi, jehož vojska 16 týdnů rabovala ve městě a okolí? Souhlasilo by vedení nějakého francouzského města s postavením pomníku cizímu generálovi, který okupoval jejich město. Jsem přesvědčen, že by je to ani ve snu nenapadlo. Francouzi jsou hrdý národ. Naši páni radní v čele se starostou, ochotní služebníčci, souhlasili, také je ovlivnilo, že pomník zaplatí Francouzi a my si budeme jen užívat slávy.

Park je bývalým hřbitovem, kde bylo během 293 let pohřbeno přes 17 000 lidí, radní, konšelé, lékaři, učitelé, starostové, kněží i prostí lidé. Byl zde i památník obětem 1. světové války, který nacisté přikázali odstranit. K tomu památníku se „velkoryse“ vyjádřil pan radní Janderka: „Možná ,že bude-li vůle, jednou se k těmto úkolům město vrátí.“ Možná , někdy, když však přišla paní Klára Čudrnáková, tak to bylo hned, ochotně zvedali ručičky pro . Vždyť je to zadarmo, pomník platí Francouzi a my budeme zadarmo slavní, budou sem jezdi turisté z Francie. No,  kdo by to nebral, když je to tak výhodné, řekl by Leli (Hanzlík) ze „Sněženek“. Pomník domácím obětem 1. Světové války nám žádnou slávu nepřinese a museli bychom to platit ze svých. Co říkáte? To je úroveň vedení města, přikrčit se když přijde někdo mocnější. Tak se stane, že nad místem věčného odpočinku místních občanů( asi i cizích) se bude tyčit jediný pomník, pomník historickému okupantovi města, napoleonskému žoldákovi generálu Boudetovi. Mrtví nemohou protestovat, živí ano. Pomník bude trvalou, němou připomínkou dobrovolného pokoření se města.

Za pár dní budou volby, tak se nenechte opíjet rohlíkem a pivem za 10 korun českých.