Náš kruhák mohl být již před deseti lety zcela jiný – originální

Kruhové objezdy jsou již dlouho v kurzu. Na cestách jich potkáte velké množství zejména v sousedním Rakousku, a to často ve volné krajině, v místech, kde byste to vůbec neočekávali. Ale i u nás jejich počet roste, v současnosti se například takto upravuje známá křižovatka smrti na Kasárnách.

Už je to deset let, co jsem navrhoval starostovi Vlastimilu Bařinkovi úpravu našeho kruhového objezdu. Tehdy mi řekl, že dokud bude silnice kraje, město na kruháč nic dávat nebude. Už tehdy to byl nesmysl, protože každé radnici má záležet na tom, aby vjezdy do města byly estetické, krásné a pro přijíždějící turisty i ostatní řidiče něčím poutavé. Bez ohledu na to, komu silnice právě patří.

Tak například v Retzu mají na kruháči vysázenou malou vinici, jinde zase sochu patrona města, v Tullnu na Dunaji loď, u Pulkau symbol odstraněné železné opony. Naše kruhové objezdy jsou většinou plné květin jako ve Znojmě nebo v Moravském Krumlově, v Jevišovicích mají vysázeny skalničky, jinde ozdobné keře či do záhonů vkomponovaný symbol města.

Tak tomu mělo a mohlo být i u nás v Moravských Budějovicích. Zahradník Vladislav Vejtasa předložil technickou zprávu a vytvořil návrh okrasné výsadby, při čemž květiny byly – vzhledem k městským barvám – zvoleny bílé a žluté. Uprostřed měly být ukotveny na betonových základech dvě kovové nebo dřevěné vzájemně překřížené ostrve, což jsou žebříky na dobývání hradeb, které má naše město dle návrhu světově uznávaného heraldika Jiřího Loudy ve znaku, a tudíž i na praporu.

K realizaci, se kterou souhlasil v roce 2008 i Kraj Vysočina, sdělením tehdejšího náměstka hejtmana Václava Kodeta, tedy pro nesouhlas radnice nedošlo. Domnívám se, že nyní nastal čas, abychom jednali, abychom napravili nekonečné vymlouvání a odkládání řešení nejrůznějších kauz budějovických radních. Jako je tomu třeba s umístěním pamětní desky slavného hudebního skladatele Ralpha Benatzkého. Rakušané už deset let nemají šanci, aby v Budějovicích nalezli jeho rodný dům, deska leží ve skladu na radnici a přes žádosti jednotlivců i ředitelky Základní umělecké školy o nápravu se nic neděje. Zato budeme mít desky na Památníku věčné slávy. V tom jsme tedy skutečně jedineční. Takový vpravdě socialistický památník na žádném hlavním náměstí na Vysočině nenajdete. Dávno měl být přenesen někam jinam.

A tak kruhový objezd se „pyšní“ vysokou trávou, většinou nesekanou, a několika stromy, z nichž jeden je permanentně ve stádiu zániku. Ostrůvky jsou plné bodláků a jiného plevele, okolí rovněž nevábné, zdevastované.

Jistě vás zajímá, jaká byla před deseti lety cenová nabídka na jeho zatraktivnění. Skvělá – bez ostrví, kde se počítalo se zhotovením a následným darem jednoho z místních podniků, to bylo pouhých 25 000,- Kč. No řekněte: Na to radnice neměla? A tak náš kruhový objezd, postavený za více než deset milionů a otevřený 31. října 2006 stále čeká na nápravu věcí veřejných…

Náš kruhák s torzem stromu
Náš kruhák s torzem stromu
Nevábné okolí
Něco spadlo a už to nikdo neuklidil
Hudeček v trávě
Pozor, bodlák!
Jevišovice
Mor. Krumlov
Pulkau
Maissau
Retz
Znojmo
Tulln – město má 27 kruhových objezdů
Brixen