GMBproMB – studenti, co mění tvář města

Na začátku toho všeho jsme neměli v podstatě nic, hnalo nás pouze naše nadšení a motivace změnit věci k lepšímu. Ze startovních příček nám dopředu pomáhala naše paní profesorka Olga Honsová, Honza Švaříček a Dáša Viskotová. Bez těchto tří “dospěláků“ bychom se k realizaci našich představ jen těžko dostali. Prvně jsme měli čtyři …

Naše zelené město

Obraz města je i obrazem lidí, kteří v něm žijí. Chtěl bych bydlet ve městě, ve kterém není lidem lhostejné, že chodí po zaplevelených ulicích, kde jsou udržované stromy, keře, květiny, trávníky. Kde mají otevřený park celý rok pro lidi, kteří si zde chtějí odpočinout, projít se a načerpat novou energii. …

Angažovanost v postsocialistické společnosti

V souvislosti s postsocialistickou společností se hovoří o její nízkém angažovanosti, apatii a uzavřenosti. Z jakého důvodu mají tyto země zmíněnou pověst? Jsme takoví i my Češi? Posuďte sami… V kontextu nízké angažovanosti uvádí Marc Morjé Howard (2002) tři zásadní faktory, kterými vysvětluje tento fenomén. První z nich by se dal nazvat nedůvěrou v organizaci. Komunistické …

Město jako živý prostor

Ani se nenadějeme a bude tu doba přípravy na Vánoce – Advent. Adventní doba má zvláštní kouzlo – otvírá srdce mnoha lidí pro dobročinnost, pro vzpomínky na dětství a také pro společná setkání a sdílení.  V mnoha městech i menších obcích je dobrým zvykem, že pořádají trhy nebo podobné akce, na …

Inspirujme se jinde II

Například v Mohelnici… I tak by mohlo vypadat naše náměstí: Namísto nevzhledného památníku krásná kašna, kolem ní pak lavičky a stromy. Vodotrysky jsou naprogramovány. A rozpočet?  Samotná kašna stojí 1.6 milionu korun bez vodní technologie. Tu dodává firma Lentus Agilis za cenu přibližně 1 milion. K tomu je třeba přičíst stavební práce …

Budoucnost Budějovic – Názory z 1. setkání

Na konci prázdnin jsem pořádal setkání v kině. Cílem bylo nastartovat debatu o veřejném prostoru v Budějovicích. Chci pořádat debaty, jejichž témata si vyberete vy (obyvatelé města) sami. Chci s vámi řešit problémy, které nejvíce rezonují, a které zajímají nás všechny. Proto bylo nutné udělat krok „0“ a nejprve zjistit, co vás zajímá, …

Inspirujme se jinde!

Například v Bystřici nad Pernštejnem… I tak by mohlo vypadat naše náměstí: Vodní prvek napojený na kašnu uprostřed plochy, kolem lavičky a stromy a parkovací místa po obou stranách. O kovovou výzdobu tekoucího a při zvláštních příležitostech v noci nasvíceného potoka by se jistě postarala jedna z budějovických firem.

Komunitní plánování aneb pojďme si tvořit naše město sami

Může se zdát, že nadpis tohoto příspěvku naznačuje, že následující věty budou utopickou vizí či dokonce čistou science fiction. Opak je pravdou. Koncept komunitního plánování se v posledních letech postupně dostává do povědomí lidí i v České republice. Samotné komunitní plánování je přesně tím, čím ho jeho název označuje. Komunita (myšleno skupina …

Veřejná diskuze

Co člověk, to názor. Čím víc, tím líp. Udělejte si o prázdninách čas a věnujte našemu městu 100 minut svého života. Přijďte ve čtvrtek 17. srpna v 18h do kina v sokolovně. Probereme témata, která si zaslouží pozornost. Diskuze v reálu je lepší než na facebooku. Tak proč sedět doma? Každý chceme žít …