Park pro lidi, bez lidí

Rada města odmítá participaci obyvatel.

Žádali jsme vedení města Moravské Budějovice, aby zapojilo obyvatele do revitalizace městského parku. Smyslem participace obyvatel (tedy zapojení obyvatel do některých rozhodovacích procesů) je úspora peněz i práce a realizace řešení, které si přejí obyvatelé města. Realizace věcí, které jsou skutečně potřeba a reflektují potřeby obyvatel.
Rada města naši žádost zamítla.
Dostali jsme ale možnost sepsat podněty, které budou do projektu zapracovány. Následně se budeme moci vyjádřit k projektu. 
Vnímáme to jako drobný posun vpřed v komunikaci s městem. Postup je to hodně krkolomný a spíše kontraproduktivní, protože výsledek může být hodně divoký. Vzhledem k šibeničnímu termínu (na připomínky máme 3 dny), je přístup radnice k takto zásadnímu prostoru poměrně zvláštní. Za tuto možnost děkujeme.

Vaše podněty ohledně parku posílejte do 31. 5. na probud@probudejovice.cz

Vaše nápady a připomínky předáme vedení města.