Co se děje v prosinci?

Máte-li chuť, přijměte pozvání na některou ze 3 prosincových akcí, ve kterých jsem namočen: Myší díra – už nikdy šedá Společně s Aničkou Prokopovou jsme získali povolení od Českých drah a můžeme vymalovat podchod pod železnicí z ul. Nerudova k sádkám. Máte představu jak podchod vymalovat? Chtěli byste se zapojit a …

GMBproMB – studenti, co mění tvář města

Na začátku toho všeho jsme neměli v podstatě nic, hnalo nás pouze naše nadšení a motivace změnit věci k lepšímu. Ze startovních příček nám dopředu pomáhala naše paní profesorka Olga Honsová, Honza Švaříček a Dáša Viskotová. Bez těchto tří “dospěláků“ bychom se k realizaci našich představ jen těžko dostali. Prvně jsme měli čtyři …

Živé město, nebo skanzen u obchvatu?

Quo vadis, Budějovice? Aneb kam kráčíš, naše město? Dovolím si úvahu osobní, nikoliv politickou, úvahu konstruktivní, nikoliv negativní. Prostě nabízím svá řešení, která jsou PRO něco, PRO konkrétní cestu…bez ambice mít pravdu a bez pocitu, že snad vše vím a znám nejlíp…J V Budějovicích bydlím už téměř 30 let. Pamatuji doby …